Skip to main content

Vas pegant botets
gires es volant
en es ritme de sa música
i sa llum mos invadeix

Baix un sostre verd
sa claror des sol
un minut estroboscòpica
tanc es ulls
flaixos vermells

Aixec la mar
com un llençol
d’arenes blanques i cians
i reb ses forces ondulants
de tots es oceans

Vas pegant glopets
fas ballar es tassó
en es ritme de sa música
i sa platja resplendeix

Aixec la mar
com un llençol
d’arenes blanques i cians
i reb ses forces ondulants
de tots es oceans

Aixec la mar
com un llençol
de veles blanques nuclears
i veig un cosmos arreglat
de plantes i animals

Vas pegant botets
gires es volant
en es ritme de sa música
i sa llum mos invadeix

Aixec la mar
com un llençol
d’arenes blanques i cians
i reb ses forces ondulants
de tots es oceans

Aixec la mar
com un llençol
de veles blanques nuclears
i veig un cosmos arreglat
de plantes i animals


Aquesta és la seva estructura harmònica:

Introducció – A A Dmaj7 Dmaj7

Estrofa 1 – A A D Bm E

Estrofa 2

Tornada – D Bm F#m C#m/ D Bm F#m E

Intro

Estrofa 3

Tornada (x2)

Intro

Estrofa 1

Tornada (x2)

Intro

El tempo del tema és 136 la negra i el ritme és un funky.

Instrumental

Tonalitat

El tema està en A. La tonalitat d’A té 3 sostinguts a les notes fa do i sol.

Aquí tens les tablatures per a la guitarra i l’uke.

A la guitarra els acords de Bm, F#m i C#m s’han de fer amb celleta. L’acord de Dmaj7 és com l’A però a la 1a, 2a i 3a corda. 

Preguntes sobre la lletra

  1. Si sa llum mos invadeix hi ha molta o poca claror? Et posaries les ulleres de sol?
  2. S’anomena llum estroboscòpica a una font lluminosa que emet flaixos breus a una ràpida successió. Que pot significar ser baix un sostre verd on sa claror des sol ens enlluerna de manera intermitent?
  3. Si tanc els ulls i els flaixos són vermells, com és la llum?
  4. La sinestèsia és un recurs literari que consisteix a barrejar trets de diversos sentits del cos per crear un efecte més gràfic. Quina sensació et produiria aixecar la mar com un llençol?
  5. A quin espai fas ballar es tassó en es ritme de sa música?
  6. Com és es ritme de sa música en aquesta cançó? Descriu-lo amb adjectius.
  7. El cian és un color blau verd. Quin color té l’arena i quin la mar?
  8. Què pot significar rebre ses forces ondulants de tots es oceans?
  9. Què deu voler dir veure un cosmos arreglat de plantes i animals
  10. Per què estam enlluernats tota la cançó?