Skip to main content

Tzadik Katamar

Tzadik Katamar “Just com la palmera“, és una dansa israelí que està basada en el salm 92, 12/13: “L’home honrat creixera alt i dret com una palmera i florirà com un cedre del Líban“.
Els acords són
Part 1: Am E7 Am E7/ Am E7 Am A7
Part 2: Dm G C F E7 % Am A7/ Am (darrer pic)
Tzadik katamar yifrach, yifrach.
Tzadik katamar yifrach.
K’erez bal’vanon yisgeh, 
K’erez bal’vanon yisgeh,
K’erez bal’vanon yisgeh, yisgeh.
Melodia i partitures diverses.

PREGUNTES

1.  Fixa’t en les alteracions. A quines dues notes afecten?

2. Fixa’t en els acords. Quins són els dos que més es repeteixen a la partitura?

L’acord d’ ……. és l’acord de tònica i l’acord d’ ……, que està cinc notes per damunt, és l’acord de dominant.

3. Fixa’t en les tablatures, quins són els tres acords que únicament utilitzen un dit?