Skip to main content

Tzadik Katamar

Tzadik Katamar “Just com la palmera“, és una dansa israelí que està basada en el salm 92, 12/13: “L’home honrat creixera alt i dret com una palmera i florirà com un cedre del Líban“.
Els acords són
Part 1: Am E7 Am E7/ Am E7 Am A7
Part 2: Dm G C F E7 % Am A7/ Am (darrer pic)
Melodia i partitures diverses.

PREGUNTES

1.  Fixa’t en les alteracions. A quines dues notes afecten?

2. Fixa’t en els acords. Quins són els dos que més es repeteixen a la partitura?

L’acord d’ ……. és l’acord de tònica i l’acord d’ ……, que està cinc notes per damunt, és l’acord de dominant.

3. Fixa’t en les tablatures, quins són els tres acords que únicament utilitzen un dit?

Tzadik katamar yifrach, yifrach.
Tzadik katamar yifrach.
K’erez bal’vanon yisgeh, 
K’erez bal’vanon yisgeh,
K’erez bal’vanon yisgeh, yisgeh.
“L’home honrat creixerà alt i dret com una palmera i florirà com un cedre del Líban”

El text es basa en el Salm 92, 13 que conta que Déu va posar una palmera al centre del paradís i aquesta dansa representa els dos possibles camins per arribar  a “Tzadik Katamar”: el camí del savi i el camí del boig.

El camí del savi és simple, avança decididament i després simula amb el cos el moviment d’una palmera gronxant-se ambdós costats.
El camí del boig és complex, creuant els peus i fent un gir.