Skip to main content

When the night has come
And the land is dark
And the moon is the only light we’ll see

No I won’t be afraid, no I won’t be afraid
Just as long as you stand, stand by me

So darlin’, darlin’, stand by me, oh stand by me
Oh stand by me, stand by me

If the sky that we look upon
Should tumble and fall
Or the mountains should crumble to the sea

I won’t cry, I won’t cry, no I won’t shed a tear
Just as long as you stand, stand by me

And darlin’, darlin’, stand by me, oh stand by me
Oh stand now by me, stand by me, stand by me-e, yeah


El 1961 Ben E king publicà el famós Stand by me. El to original és A i la roda d’acords sempre segueix el mateix ordre: A F#m D E.

L’ostinat del baix és tan famosa com el tema en sí. Aquí tens la línia del baix i la percussió amb el Songmaker.

Preguntes

  1. Quins són els tres instruments que se senten al principi?
  2. Dels dos instruments de percussió que hi sonen un toca al segon temps i un altre al quart. Quin toca al segon i quin al quart?
  3. Quina és l’armadura d’A?
  4. Quines serien les notes alterades?
  5. L’acompanyament utilitza els acords de tònica, superdominant, subdominant i dominant. Quins serien en aquest cas?
  6. Si volguéssim transportar aquest to una 3a menor ascendent, quin seria la tonalitat resultant?
  7. Quins serien els acords de tònica, superdominant, subdominant i dominant?

A la partitura tens la solució a les preguntes 3, 4 i 5:

snylestannt

Stand by me en C

Acords per a l’ukulele en C i melodia per a flauta en C. i baix en C:

king