Skip to main content

La sonorització consisteix a condicionar acústicament un espai. L’IBISEC ens ha sonoritzat les dues aules de música. Això redueix significativament la reverberació.