Skip to main content

Sant Josep s’aixeca a l’auba,
a l’auba del dematí,
i fa una flamadeta
d’un brotet de romaní,

quan la té ben enceseta,
hi posa lo calderó,
hi posa sucre i canyella
per enconar lo minyó,

quan la té ben calenteta,
agafa lo minyonet
que amb sa mare no fa bonda,
tots dos tremolen de fred.

Dormiu, angelet, dormiu,
dormiu, si teniu soneta,
dormiu, perla garrideta,
que tot el món embelliu.


preguntes sobre la lletra

Les nadales són cançons populars de tradició oral que només se canten un pic a l’any. Sovint utilitzen un llenguatge pretesament arcaic (antic) més propi del registre culte. Aquest resgistre arcaitzant sovint s’evita en el llenguatge habitual per afavorir una comunicació planera, directa i entenedora. 

 1. És una reiteració dir “l’auba del dematí”?
 2. Com anomena el bebé?
 3. A la darrera estrofa figura que Sant Josep parla al nin. Quina flexió verbal utilitza? El tracta de tu, de vostè o de vós?
 4. Els diminutius són afectuosos. Digues al manco cinc exemples.
 5. Segons la normativa com s’ha d’escriure: AUBA o ALBA?
 6. Com sabem que fa fred?
 7. Enconar significa donar la primera llet (a un infant). Quina acció descriu la cançó?
 • Sant Josep s’aixeca a l’auba:

  mi mi mi re mi fa sol sol

 • Sant Josep s’aixeca a l’auba:

  mi fa sol la la la la sol mi

 • A l’auba del dematí:

  sol si la sol mi sol fa     sol fa mi

preguntes sobre la melodia

 1. Quina és la primera nota?
 2. Amb quina nota acaba?
 3. Rítmicament les frases (parts) de la melodia comencen sempre de la mateixa manera. Com comença cada frase amb un silenci o una figura?
 4. Les notes llargues solen delimitar el final de les frases musicals. Quantes frases musicals té aquesta melodia?
 5. Quin és el valor rítmic més llarg?
 6. Quina és la figura rítmica més breu?
 7. Com hauria de ser el tempo d’aquesta cançó? Per què?
 8. Quin acompanyament instrumental s’utilitza a les dues primeres frases? Per què deu ser?

La versió de Música Nostra està en el mode de re frigi, però aquest mode representa un problema si es vol tocar amb la flauta dolça perquè té el mi bemoll. En canvi, re frigi és més fàcil de tocar amb l”ukulele.

El mode frigi modern és una escala diatònica que es pot formar senzillament a partir de les tecles blanques del piano de mi a fa (S-T-T-T-S-T-T). És un mode menor i a partir de la tonalitat de do major, es pot formar el mi frigi: mi – fa – sol – la – si – do – re.