Skip to main content

Eis aqui este sambinha feito numa nota só
Outras notas vão entrar, mas a base é uma só
Esta outra é consequência do que acabo de dizer
Como eu sou a consequência inevitável de você

Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada
Ou quase nada
Já me utilizei de toda a escala e no final não sobrou nada
Não deu em nada

E voltei pra minha nota como eu volto pra você
Vou cantar em uma nota como eu gosto de você
E quem quer todas as notas: Ré, mi, fá, Sol, lá, si, dó
Fique sempre sem nenhuma, fica numa nota só


Samba de uma nota só és un tema compost el 1960 per Tom Jobim amb lletra de Newton Mendoça. La lletra es refereix a la principal línia melòdica que consisteix en una llarga sèrie de notes a la mateixa altura, és a dir, la melodia sempre fa la mateixa nota.

L’inici d’aquest tema és un clar exemple de progressió per acords de substitució. El que en principi hauria de ser una progressió per quintes G#m7 C#7 F#m7 B7 esdevé cromàtica, G#m7 G7 F#m7 F7(11#), per crear una línia de baix descendent mentre la melodia es manté sobre una sola nota.

Anàlisi harmònica de Fedele i de Bustena.

El tempo és ràpid i el compàs 4 per 4. Té 40 compassos i cada part en té 8. La seva forma musical seria A B C A D. També podria ser A(16) B (8) i C(16).

Acords. La melodia cantada comença amb la nota pedal mi i mentre el baix davalla cromàticament des de G#-G-F#-F. 

Introducció (8 compassos) = tema A

G#m7 G7 F#m7 F7(#11) x2

Tema A (8 compassos)

G#m7 G7 F#m7 F7(#11) x2

Tema B (8 compassos)

Bm7(11) Bb7(#11) A6 Am6

G#m7 G7 F#m7 E

Tema C (8 compassos)

Am7 D7(9) Gmaj7 C7(9) Gmaj7 C7(9)

Gm7 C7(9) Fmaj7 F#m7(b5) B7

Tema A

Tema D (8 compassos)

Bm7(11) Bb7(#11) A6 Am6

C7(9) F#7 Fmaj7 E

Aquesta versió de Caterina Valente està en Eb. El baix, per tant, comença amb el cromatisme descendent do-si-sib-la mentre es toquen la nota mi bemoll. La melodia és harmonitzada  per una sèrie de dominants substitutes de triton (en negreta): Cm7 B7 Bbm7(11) A7(b5). Mentre la nota pedal mi bemoll fa successivament la funció de ♭3, 3, 11 y #11 respectivament.