Skip to main content

Música II

2n d’ESO

És una assignatura de caràcter eminentment pràctic en la qual es treballa l’expressió i la creació musical a partir del cant, la interpretació instrumental i la creació musical a partir de l’ús de les noves tecnologies aplicades a la música, mitjançant el coneixement dels elements que componen el discurs musical. Durant el curs utilitzarem flauta, cant, percussió i ukulele.

És una assignatura específica tant a 2n com a 3r. Únicament es pot de cursar a 2n o 3r, per tant si es fa a 2n no se pot fer a 3r.

És assignatura de 2 hores setmanals que la pot cursar qualsevol alumne/a de 2n d’ESO.Música II

3r d’ESO

És una assignatura de caràcter eminentment pràctic en la qual es treballa l’expressió i la creació musical a partir del cant, la interpretació instrumental i la creació musical a partir de l’ús de les noves tecnologies aplicades a la música, mitjançant el coneixement dels elements que componen el discurs musical. Durant el curs utilitzarem flauta, cant, percussió i ukulele.

És assignatura de 2 hores setmanals que la pot cursar qualsevol alumne/a de 3r d’ESO que no hagi cursat Música II a 2n d’ESO

Serveis i cooperació a la comunitat

3r d’ESO

És una assignatura de caràcter eminentment pràctic en la qual es treballa la cooperació i els serveis a la comunitat a través de tallers o actuacions musicals a Alaró, Binissalem o Consell. Es desenvolupa la capacitat d’iniciativa i organització:

  • oferint serveis als CEIPs de la nostra comarca,
  • col·laborant amb les batucades del Raiguer: Batukrack, Fil·loxera de l’infern i s’Eixam,
  • participant a fires i rues municipals, com la fira de tardor de Consell o la fira gremial d’Alaró,
  • assumint els objectius ODS i l’educació per a la igualtat de gènere.

És una assignatura de 2 hores setmanals que la pot cursar qualsevol alumne/a de 3r d’ESO, encara que hagi cursat Música II a 2n d’ESO.

Música

4t d’ESO

Descripció: L’assignatura de música a quart d’ESO aprofundeix en els aspectes relacionats amb la interpretació i la creació sonora. Es treballaran especialment aspectes relacionats amb la música brasilera, la indústria musical, els oficis de la música i les músiques populars del món. L’assignatura és eminentment pràctica i es valora principalment la feina realitzada a l’aula. Se necessita tenir coneixements bàsics de música.

Continuïtat: Dependrà dels estudis que vulgui realitzar l’alumne després de l’eso, com per exemple, en el cas de triar el batxillerat d’arts, via arts escèniques, música i dansa les matèries de llenguatge musical, anàlisi musical I i II així com història de la música seran les més relacionades.

Recomanacions i orientacions: Recomanable per als alumnes interessats a aprofundir el vessant creatiu de la seva formació i/o realitzar estudis de cicles formatius relacionats amb la família professional d’imatge i so. Destinada a l’alumnat que vol cursar qualsevol Batxillerat, especialment l’artístic.

És una assignatura de 3 hores setmanals que la pot cursar qualsevol alumne/a de 4t d’ESO.

Llenguatge i pràctica musical

1r de batxiller

Descripció breu: És una matèria de caràcter eminentment pràctic on es treballa l’expressió i la creació musical a partir del cant, la interpretació instrumental, la dansa i la creació musical a partir de l’ús de les noves tecnologies aplicades a la música, mitjançant el coneixement dels elements que componen el discurs musical. Durant el curs utilitzarem flauta, cant, percussió i ukulele. Se necessita tenir coneixements bàsics de música.

Continuïtat: Recomanable per a cursar història de la música i dansa a segon de batxillerat

Recomanacions i orientacions: A tot l’alumnat interessat en l’aprenentatge de la música i realitzar estudis musicals i/o d’arts escèniques.

És una assignatura de 3 hores setmanals que la pot cursar qualsevol alumne/a de 1r de batxiller.

Història de la música i dansa

2n de batxiller

Descripció: Aquesta matèria comprèn les diverses manifestacions musicals que s’han donat des de l’antiguitat fins als nostres dies, tot remarcant-ne els aspectes estètics que permeten la identificació dels estils i la relació d’aquests amb les societats que els produïren. 

La matèria és bàsicament pràctica i es valora en gran mesura la feina realitzada a l’aula. Se necessita tenir coneixements bàsics de música.

Recomanacions i orientacions: interessant per a estudis posteriors relacionats amb l’art en general i amb la música i les arts escèniques en particular. Necessària per als estudis de grau de musicologia, ciències de la música i altres estudis musicals. Destinada a l’alumnat que vol cursar qualsevol Grau Humanístic.

És una assignatura de 4 hores setmanals que la pot cursar qualsevol alumne/a de 2n de batxiller.

PBAU: No.