Skip to main content

Jo l’enyor com segles de glaceres solitàries
devallant mil·límetres cap as oceans.
Molt abans que habitassin sa terra es éssers humans,
no hi havia ningú per mirar-les, només crustacis i algues.

Jo l’enyor com el Titànic,
com si m’haguessin tallat es collons,
mil elefants en estampida
que se m’enduen sa vida.

Som davant ses portes de l’infern,
m’és igual la mar infinita navegant a dins sa fosca.
Som a ses portes de l’infern per tu,
i tenc plans de futur.

Jo l’enyor com segles de glaceres solitàries
devallant mil·límetres cap as oceans.
Un piano caient de s’Empire State,
era tonta i rosseta, segons s’al·lot, sa jugueta.

Som davant ses portes de l’infern,
plataformes de petroli amb diàmetres enormes.
Som a ses portes de l’infern per tu,
i tenc plans de futur.

Som davant ses portes de l’infern,
rodejat de flamarades molt amunt a dins ses ombres.
Som a ses portes de l’infern per tu,
i tenc plans de futur.


De l’àlbum Lamparetes publicat el 2011 aquest tema està en E. El tempo no és ràpid, 80 bpm, i es podria acompanyar amb el ritme de funk.

Sempre segueix la mateixa estructura acòrdica tant a l’estrofa, on el ritme de la melodia va més a poc a poc i se sent com el baix fa un moviment descendent,

com a la tornada, on la lletra fa més via ja que el ritme de la melodia té valors més curts i predomina el moviment rítmic sobre el melòdic.

Els acords són:

E B C#m B A C#7 F#m B7

I V VIm V IV V7/IIm IIm V7

Preguntes

  1. Un guèiser és una font que es caracteritza per una descàrrega intermitent d’aigua expulsada de manera turbulenta i acompanyada de vapor. Com a fenomen força rar, la formació de guèisers es deu a condicions hidrogeològiques particulars que només existeixen en alguns llocs de la Terra. Per què creus que el títol deu dur la paraula guèiser?
  2. A quina velocitat deuen davallar les glaceres?
  3. Per tant, com és aquest enyorament de glaceres solitàries que davallen mil·límetres cap es oceans?
  4. Com sabem que qui escriu se sent tot sol?
  5. Per què enyora el Titànic?
  6. Com t’imagines les portes de l’infern?
  7. Com deu ser navegar a les fosques dins la mar infinita?
  8. Creus que tens plans de futur quan ets davant les portes de l’infern?