ritmes


  Parts

  La caixa clara o caixeta és un instrument membranòfon d’origen europeu que sol fer 14 polzades i que a la part inferior aguanta la bordonera, una faixa de fils metàl·lics que allarguen el so. Caixa es diu snare drum en anglès; snare es pot traduir com bordonera i drum com percussió.

  Les parts de la caixeta són:

  Rim vol dir costat de la del cos (shell).

  L’snare strainer és el pern que permet activar o desactivar la bordonera.

  Té dos parxes que són les dues membranes que colpejam i que mesuren 14’’ i s’ajusten amb els perns laterals (tension rods).

  LES BAQUETES

  Les baquetes sóns dos pals de fusta que al seu extrem tenen una bolla. La caixa es toca amb dues baquetes i se sol penjar per la cintura per fer samba reggae tot i que al samba carioca, per exemple, s’aguanta a l’aire amb un braç.

  Les parts d’una baqueta són:

  tip: punta

  shoulder: esquena

  shaft: cos

  butt: cul

   

  Com sostenir les baquetes?

  Tenir una forma correcte i còmode alhora de sostenir la baqueta és essencial per a poder millorar en velocitat i precisió.

  Hi ha dues maneres bàsiques de sostenir la baqueta: la tradicional(traditional grip) i la paral·lela (matched grip).

  La manera tradicional s’utilitzava quan la caixeta s’aguantava al costat i la morfologia del canell impedia que les dues mans aguantassin la baqueta de la mateixa manera.

  Actualment la caixa se sol situar a davant i això permet que les dues mans puguin sostenir la baqueta de la mateixa manera. Fixau-vos que les baquetes sempre formen un angle de 90 graus.

  How to Hold the drum sticks | Drums, How to play drums, Drum lessons

  Agafau les baquetes i revisau la vostra manera de sostenir-les mirant aquests tutorials:

  Fitxa Baquetes 1 Tècnica Moeller

  Fitxa Baquetes 2 Full, up, down & tap

  Fitxa Baquetes 3 Peter Erskine

  Fitxa Baquetes 4 Accents I

  Fitxa Baquetes 5 Accents II

  Fitxa Baquetes 6 Tempo

  Fitxa Baquetes 7 Paradiddle simple

  Fitxa Baquetes 8 Paradiddle doble


  Tècnica Moeller

  Sanford Moeller fou un percussionista de finals del segle XIX i principis del XX que estava fascinat per la manera com tocaven els caixistes durant Guerra Civil dels Estats Units. Durant molts d’anys va estudiar la manera com aguantaven les seves baquetes i com eren capaços de tocar durant dies i dies sense fer-se mal o sentir fatiga.

  La tècnica Moeller és una tècnica de sostenir la baqueta i colpejar que aprofita la força de la gravetat i emfatitza el moviment de tot el braç, com si utilitzàssim un fuet.


  peter erskine

  El baterista Peter Erskine proposa el següent exercici d’encalentiment basat en la consciència. Aquest és el vocabulari de percussió que utilitza:

  Practice pad: caixa sorda

  Warm-up significa encalantiment i són exercicis per preparar les mans per tocar, de la mateixa manera que es fa a l’esport.

  practique session, gig, rehearsal or recording session: assaig o sessió d’enregistrament

  eight strokes: vuit cops

  play: tocar

  to check out the stick hight, the stick angle: comprovar l’altura de les baquetes, l’angle de les baquetes

  play relaxed: tocar relaxed

  soft dinamic: dinàmica piano

  right hand, left hand


  Full, down, up & tap

  basic-snare-drum-technique-stroke-types

  En anglès s’anomena drum stroke (cop) al moviment que es produeix quan colpejam la membrana. Es diferencien quatre tipus depenent des d’on començam i on acabam i són usats per produir una gran varietat de combinacions de cops accentuats i no accentuats. Aquests cops es fixen a quina altura acabam el moviment de la baqueta per preparar la intensitat (=altura) del cop següent.

  – El full (complet) stroke és un moviment de gran altura i recorregut comença i finalitza a la mateixa posició, a 90º de la membrana. És utilitzat per executar dos o més cops forts amb la mateixa mà. La baqueta torna amb la mateixa inèrcia del rebot i amb un moviment ample, a la seva posició inicial de 90º.

  – El tap stroke és un moviment de molt poca altura i recorregut. És utilitzat per a l’execució de figures sense accent o ghost notes (notes fantasma). La baqueta comença a baix i acaba controlada a baix a un angle de 15º.

  – El down stroke comença amb la punta de la baqueta a la mateixa altura que el full stroke, però acaba abaix a la posició de tap. És utilitzat per executar un accent i preparar la mà per a un cop fluix. La baqueta en haver copejat la membrana no torna a la seva posició inicial sinó que queda controlada a un dit de la superfície a un angle de 15º.

  – L’up stroke comença amb la punta de la baqueta just a un dit de la superfície, a la posició de tap, i acaba a un pam de la membrana, a la posició de full. És utilitzat per executar un cop fluix i preparar-la per a un de fort. La baqueta comença a baix, copeja i acaba relaxada a dalt a un angle de 90º.

  MEDITA AQUESTES PREGUNTES

  Quin és el cop contrari al full

  I quin el cop contrari al down?

  Amb quins dos cops és més senzill tocar piano?

  Amb quins dos cops és més senzill tocar forte?

  Recorda

  • el significat de les lletres R i L (Right i Left) i les lletres F, D, U i T (Full, Down, Up i Tap). 
  • l’accentuació de les notes que ve marcada pel signe >.  
  • a practicar-ho molt lent i tenir un moviment bell i ordenat al principi.
  • a practicar-ho amb el nostre amic el metrònom a velocitats distintes.


  Tresets

  Triplet: treset

  Fixa’t que els diferents cops cada vegada l’inici del treset s’executa amb una mà distinta, un pic la dreta i un altre l’esquerra. Fixa’t que les mans sempre s’intercanvien de manera binària dreta esquerra – dreta, esquerra – dreta esquerra…, mentre que els tipus de cops segueixen un intercanvi ternari down up tap – down up tap…, que obliga a interpretar cada tipus de cop amb una mà distinta cada vegada.


  Un de cada

  Aquest professor proposa un exercici en el segon 55 que consisteix a executar un cop de cada Full Down Tap Up primer amb la mà dreta i després amb l’esquerra de tal manera que sempre sonen dos cops forts (two loud notes) i dos cops fluixos (two quite notes).

  Explica que aquest exercici es podria explicar com sis cops a les nostres mans només produissin 4 sons:

  Loud Left Loud Soft Soft Left. Loud és fort, soft, fluix i left es podria traduir per aixecar.

  Finalment interpreta l’exercici intercanviant les mans (no amb la mateixa mà com al principi).


  8 per mà

  Aquest professor proposa dos exercicis a partir del minut 2 (l’explicació anterior és imprescindible per entendre bé l’exercici):

  1. Executant Down Up Down Up Down Up Down Up amb la mà dreta (ell compta 1, 2, 3, 4 a pulsació de negres) i després el mateix amb la mà esquerra.
  2. Executant Full Down Tap Tap Tap Tap Tap Tap amb la mà dreta i després amb la mà esquerra.


  Per parelles

  En aquesta partitura hi ha dos intèrprets, un o una toca la part de dalt i un/a altre/a la de baix. 

  No hi ha cap lletra que t’indiqui quin cop has d’utilitzar. Pensa quins cops utilitzaràs (full, down, up o tap strokes) de tal manera que qui comenci a dalt toca al principi fluix i qui comenci a baix toca al principi fort.


  Accents

  Els accents en música són notes destacades amb un volum superior a la resta de notes que no estan accentuades.

  En aquest exercici has de executar quatre grups de quatre semicorxeres i has d’anar canviant l’accent. En el primer grup de semicorxeres marca la 1a semicorxera, que serà amb la mà dreta. En el segon grup de semicorxeres marca la 2a semicorxera, que vendrà amb la mà esquerra. En el tercer grup de semicorxeres marca la 3a amb la mà dreta i en el quart grup de semicorxeres marca la 4a amb la mà esquerra. Posar el metrònom a 50 bpm és una bona velocitat.


  paradiddle

  El paradiddle és un de los vint-i-sis rudiments clásicos de la caixeta. Els rudiments són els patrons bàsics utilitzats per a l’estudi dels instruments de percussió que utilitzen baquetes.

  Observa aquestes vuit corxeres i fixa’t que a la 3a i la 4a utilitzen la mateixa mà i a la 7a i la 8a també. Concentra’t en el moviment de la baqueta:


  rudiments

  Els rudiments de la caixa són tota una sèrie d’exercicis basats en els cops bàsics que ens ajuden a progressar. Per poder mesurar aquest aprenentatges és imprescindible utilitzar el metrònom.

  En aquesta web de Vic Firth hi trobaràs àudios i vídeos que expliquen aquests rudiments i aquí els 40 rudiments.


  Com girar la baqueta


  Poetes de les baquetes

  Social

  Contacte

  C/ Andreu Pol “niuer” batle, s/n., Binissalem, Mallorca.
  +34 971886612