Skip to main content

Baix d’un garrover (x2), ho vaig fer (x2), baix d’un garrover.

Passejava amb na Pocos per sa tanca den Perol (x2), cada paret que trobàvem (x2), jo t’empenyia es culot.

Tu tan grassa i tan hermosa, jo domés feia pensar (x2), quina seria la forma, quina seria la manera, de jo porer-te volcar.

Devers sa tanca den Pansa, quasi me feres difunt (x2), tan grossa i ample com eres (x2), tu te tirares damunt (x2).

Me capolares ses anques, set costelles i un braç (x2), tot ple d’escarrintxades (x2), per mor d’aquell puta card, d’aquell puta card que tu me feres caure damunt.

Dins un romaguer, m’ho va fer (x2), dins un romaguer, dins un romaguer, m’ho va fer.

Blues des Garrofer és un tema de S’arrual jazz mort. Fixa’t en l’ús de la llengua en aquest tema. Les repeticions, les expressions, les paraulotes, etc. En anglès fan el mateix però no sempre ho entenem.

El tema està en F i segueix la roda d’acords del blues:

F7 Bb7 F7 F7

Bb7 Bb7 F7 F7

C7 Bb7 F7 C7