Skip to main content
You must remember this:
A kiss is still a kiss,
A sigh is just a sigh.
The fundamental things apply
As time goes by.

And when two lovers woo
They still say, “I love you.”
On that you can rely,
No matter what the future brings.
As time goes by.

Moonlight and love songs: never out of date.
Hearts full of passion, jealousy and hate.
Woman needs man, and man must have his mate.
That no one can deny.

It’s still the same old story.
A fight for love and glory.
A case of do-or-die.
The world will always welcome lovers
As time goes by.

As Time Goes By” és una cançó escrita per de H. Hupfeld el 1931. Es va fer famosa quan va aparèixer a la pel·lícula de Casablanca de 1942 interpretada per D. Wilson com Sam. 

El to original és Db, però com que Db té 7 bemolls, massa alteracions, sovint s’interpreta en altres tonalitats.

Anàlisi harmònica en C

Les quatríades, els acords de setena, propis de la tonalitat de C són:

En aquest tema s’utilitzen tots els acords excepte l’acord de setena semidisminuït Bm7(b5).

Part A

IIm7 V7 IIm7 V7 Imaj7 IIm7 IIIm7 V7/IIm7
V7/V7 IIIbº7 IIm7 V7 Imaj7 IIm7 IIIm7 V7/IIm7

                I7 Vm7 V7/Ivmaj7

A la part A els acords duren la meitat del compàs i només hi ha dues dominants secundàries del II (V7/IIm7) i el V (V7/v7) graus.

El Ebdim7 conté el mateix tríton que el D7. Això els fa intercanviables.
Ebdim7 (Gb-Dbb)= Eb Gb Bbb Dbb
D7 (F#-C)= D F# A C

Part B

IVmaj7   V7/IIm7   IIm7   IIIbº7
VIm7   V7/v7   IIm7 V7/IIm7 IIm7 V7 V7/IIm7

A la part B els acords comencen durant tot un compàs sencer, excepte al final que es densifica la textura harmònica.