Skip to main content

Nit, una ciutat, fluors i neons,
es carrers banyats, taxis, peatons,
un petit comerç, cromos orientals,
s’aigo des niguls pes clavegueram.

Llums intermitents pinten s’embigat,
per devora es llit ho tens tot tirat.
Has obert un ull, veus que encara hi som,
te mir un minut, pens un poc en tot.

Tu i jo som dos amants perfectes
per alienes circumstàncies separats,
és sa vida que sempre vol anar recte
i és el món que se’ls està espenyant.

Un estel brillant dins un blau marí
és molt a prop comparat amb s’infinit.
Necesser de plàstic, galletó estantís,
penses que hi ha un màxim de posar-se trist?

Tu i jo som dos amants perfectes
per alienes circumstàncies separats,
és sa vida que pot ser molt dolenta,
i és el món que no està ben pensat.

Tu i jo som dos amants perfectes
per alienes circumstàncies separats,
és sa vida que és una puta merda
i és el món que se’ls està acabant.

Tu i jo som dos amants perfectes.
…fluors i neons,
es carrers banyats, taxis, peatons,
un petit comerç, cromos orientals,
s’aigua des niguls pes clavegueram.


Amants perfectes és un tema en C i un tempo de 95 bpm. Utilitza per tant els acords propis de la tonalitat de C:

C Dm Em F G Am 

Comença amb un arpegiat sobre C i una guitarra fent les notes mi i fa al 2n i al 4t temps que es poden fer amb xilòfon.

La seva estructura harmònica a les estrofes és molt senzilla i fàcil de tocar amb l’uke. A la darrera part mescla l’estrofa i la tornada.

Intro C Dm x4

Estrofa 1 C Dm x3 C G7

Estrofa 2

Tornada C Dm C/ Dm G7 C/ Am Em7/ F G7 C G7

Estrofa 3

Tornada x2

Outro C Dm x4/ C G7 C

El ritme base es podria fer amb el caixó marcant semicorxeres amb greus i aguts.

Intro    Do Rem x4

Estrofa 1    Do Rem x3 Do Sol7

Estrofa 2

Tornada    Do Rem Do/ Rem Sol7 Do/ Lam Em7/ Fa Sol7 Do Sol7 

Estrofa 3

Tornada x2

Outro Do Rem x4/ Do Sol7 Do

Ukulele

C

Dm

G7

Am

Em7

F

Flauta

Preguntes

  1. Quin és el tema de la cançó?
  2. Què són uns amants?
  3. Què és més anònima la nit o el dia?
  4. Què és més anònima una ciutat o un poble?
  5. Per què creus que qui escriu la lletra diu que “el món no està ben pensat”?
  6. Què cerca l’autor amb aquestes enumeracions?
  7. Fixa’t en la lletra. Què està en negreta?
  8. En quin ordre entren els instruments?
  9. Quins són els principals acords utilitzats?