Skip to main content

Alice in Wonderland
How do you get to Wonderland?
Over the hill or under land?
Or just behind the tree?

When clouds go rolling by
They roll away and leave the sky
Where is the land beyond the eye
That people cannot see

And where do stars go?
Where is the crescent moon?
They must be somewhere
In the sunny afternoon

Alice in Wonderland
Where is the path to Wonderland?
Over the hill or here or there?
I really wonder where?


Alice in Wonderland és un tema compost per Sammy Fain per a Walt Disney el 1951 per al film del mateix títol.

L’estàndard esta en C i té el ritme de vals (compàs de 3/4). Com al tema “Over the rainbow”, la melodia comença amb un bot d’octava i després va descendint.

La seva forma és AA’BA’ amb quatre seccions de 16 compassos cadascuna. Realment es podria considerar AABA ja que entre A i A’ només hi ha una nota de diferència.

Harmònicament comença amb el patró ii-V7-I i després amb ii7(b5)-V7-i del relatiu menor (Am) de la tònica.